Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Với kinh nghiệm lâu năm hoạt động về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi luôn có những tư vấn tốt nhất cho khách hàng về:

  • Tư vấn, tra cứu và đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa và Bản quyền tác giả tại Việt Nam và các nước trên thế giới
  • Chuyển nhượng và gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
  • Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu hàng hóa 
  • Đại diện khiếu nại hoặc khởi kiện về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
  • Thủ tục chuyển giao công nghệ, xây dựng hợp đồng li-xăng