Tư Vấn Mua Bán & Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Thị trường M&A đang là một thị trường có nhiều tiềm năng và được sự quan tâm của nhiều đối tác trong và ngoài nước. Luật sư Thảo với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm sẽ hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình thực hiện hoạt động M&A, bao gồm việc làm báo cáo pháp lý, soạn thảo hợp đồng và làm thủ tục tại cơ quan chức năng.

  • Tư vấn chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng phần vốn góp
  • Tư vấn mua doanh nghiệp hoặc mua tài sản của doanh nghiệp
  • Tư vấn chia tách hoặc hợp nhất doanh nghiệp
  • Đánh giá và thẩm định hồ sơ pháp lý của các doanh nghiệp hoặc dự án
  • Tư vấn và cảnh báo các rủi ro pháp lý
  • Tư vấn các thủ tục mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.