Tư Vấn Doanh Nghiệp Và Thương Mại

Luật sư Thảo cung cấp dịch vụ tư vấn và trợ giúp pháp lý trọn gói hoặc từng phần cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý theo yêu cầu liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp
 • Thủ tục thành lập công ty, văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch, chi nhánh và địa điểm hoạt động kinh doanh
 • Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp như: thay đổi người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề, thay đổi trụ sở, thay đổi thông tin giám đốc
 • Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư và tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Dịch vụ xin ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế
 • Thủ tục xuất nhập khẩu
 • Pháp lý dự án và mua bán sáp nhập doanh nghiệp
 • Pháp luật lao động trong doanh nghiệp
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý doanh nghiệp: Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động, Chính sách kiểm soát và tuân thủ nội bộ
 • Soạn thảo và tư vấn và hỗ trợ đàm phán dự thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc
  thỏa thuận thương mại