Tư Vấn Dịch Vụ Thuế

Với việc am hiểu về khía cạnh pháp lý của các luật thuế, Luật sư Thảo tư vấn các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, thuế GTGT trong hoạt động kinh doanh, thương mại.

Tư vấn các chính sách ưu đãi thuế và các ưu đãi khác cho doanh nghiệp, đặc biệt là cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  • Tư vấn các dịch vụ thuế quốc tế và chống chuyển giá
  • Tư vấn các dịch vụ thuế trong kinh doanh và tuân thủ kê khai thuế
  • Dịch vụ thuế cá nhân
  • Hướng dẫn kê khai và nộp thuế và giải quyết các khiếu nại về thuế
  • Tư vấn các giải pháp giảm thiểu trách nhiệm thuế
  • Tư vấn các vấn đề thuế trong các giao dịch xuyên quốc gia
  • Giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực thuế