Tranh chấp Dân sự và Hình sự

hghghghhf

Luật sư Thảo đã tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho nhiều khách hàng là các cá nhân và pháp nhân với các quốc tịch khác nhau như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kong, Singapore, Trung Quốc trong các vụ án hoặc vụ tranh chấp tại các cơ quan tài phán khác nhau.

  • Tư vấn pháp lý của các bên trong vụ việc tranh chấp;
  • Tư vấn về chiến lược giải quyết tranh chấp;
  • Đại diện khách hàng trong việc đàm phán và giải quyết tranh chấp với các đối tác trước
    hoặc trong quá trình tố tụng;
  • Đại diện theo ủy quyền hoặc làm luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các đương sự
    trong các vụ án/vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính.