Pháp lý đầu tư nước ngoài

Luật sư Thảo cung cấp dịch vụ tư vấn và trợ giúp pháp lý trọn gói hoặc từng phần cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý theo yêu cầu liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp
 • Tư vấn xin cấp dự án, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
 • Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như bổ sung mục tiêu dự án, gia hạn thời gian và/hoặc tiến độ thực hiện dự án, thay đổi địa điểm thực hiện dự án
 • Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư 
 • Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam
 • Xin cấp giấy chứng nhận góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
 • Tư vấn pháp lý thuê nhà xưởng
 • Dịch vụ xin ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế
 • Thủ tục xuất nhập khẩu
 • Pháp lý dự án, mua bán sáp nhập doanh nghiệp
 • Pháp luật lao động trong doanh nghiệp
 • Thủ tục cấp visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú
 • Xây dựng hợp đồng ngoại thương
 • Giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài