Hợp đồng và thỏa thuận hợp tác kinh doanh

Luật sư Thảo sẽ tư vấn và trợ giúp khách hàng trong việc soạn thảo và đàm phán các hợp đồng và thỏa thuận trong quá trình kinh doanh. Luật sư của chúng tôi có kỹ năng hỗ trợ khách hàng trong việc đảm bảo các hợp đồng và thỏa thuận của khách hàng được soát xét một cách toàn diện và lường trước các rủi ro trước khi ký kết.

  • Phân tích các rủi ro trong hợp đồng và thỏa thuận
  • Chuẩn bị, soạn thảo, soát xét hợp đồng và thỏa thuận
  • Cử luật sư tham gia đàm phán và hỗ trợ khách hàng đàm phán hợp đồng, thỏa thuận
  • Hòa giải các tranh chấp liên quan đến hợp đồng
  • Tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng tại trọng tài hoặc các cơ quan tài
    phán khác nhau.